VVS Prefab leverer prefabrikkerte løsninger til settefiskanlegg

VVS Prefab leverer prefabrikkerte løsninger til Dåfjord settefiskanlegg i Karlsøy, nord for Tromsø. Fiskeoppdrett er en næring som vil representere stor verdiskapning for Norge fremover, noe som gjør dette prosjektet ekstra spennende. Leveransen består av tre sentraler: en varmesentral og to tappevannsentraler. Varmesentralen får energi fra en ekstern varmepumpe. I tillegg har sentralen en innmontert […]