VVS Prefab leverer til NyeSUS – Norges største byggeplass!

Med nytt universitetssykehus sikres framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland. Første byggetrinn skal stå klart i 2024. De fleste av kontraktene som er lyst ut i anbudsprosessen, er vunnet av selskaper på Nord-Jæren. Dette er i tråd med kontraktstrategien som styret i Helse Stavanger vedtok for å bidra til regional verdiskaping. Rørentreprenør Sig. Halvorsen har […]