Samler all salgskraft på prefabskap og utvider til Norges beste garantiordning

Gjennom en virksomhetsoverdragelse samler Canes og partnerne i VVS Prefab all salgsstyrke i felles avdeling. Etter en vellykket fusjon mellom Canes og VVS Prefab tar selskapene nok et steg for å styrke virksomheten. Fra 20. oktober inngikk de tidligere selgerne i VVS Prefab i salgsstaben hos Canes. For å være bedre rustet til å dyrke […]