Akva Lux II

Akva Lux II

HOT FACTS

  • Supereffektiv platevarmeveksler basert på den nyeste teknologien
  • Veksler er kalde på tomgang, så forkalkning reduseres betydelig
  • Nøyaktig bruksvannsregulator med energisparefunksjon som sikrer høy komfort
  • Lavt energiforbruk og god fjernvarmeøkonomi
  • Fullisolert vannvarmer med lavt varmetap (iht. DS 452)

Vil du vite mer?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App

Se hele produktbrosjyren

VANNVARMERE TIL ENFAMILIEBOLIGER

Uansett om du skal løse en oppgave i en enfamiliebolig eller i mindre eiendommer med 2-4 leiligheter, finner du den perfekte gennomstrømningsvannvarmer i Redans vannvarmersortiment. Vannvarmerne har høy yteevne og lavt energiforbruk – og lever naturligvis opp til fremtidens energikrav. Blant annet er varmetapet meget lavt, fordi platevarmeveksleren er kald når der ikke tappes vann i boligen. XBS løsningene er med rustfri stålloddet veksler til områder med særlige materialekrav.

Akva Lux II
Fullisoleret vannvarmer med markedets laveste varmetap

Kontakt oss