Akva Therm 35

Akva Therm 35

HOT FACTS

  • Supereffektiv platevarmeveksler basert på nyeste teknologi
  • Selvvirkende eller automatisk regulering av varmtvannstemperaturen sørger for høy komfort og god økonomi
  • Energieffektiv pumpe til bruksvannsirkulasjon
  • Fullisolerte units med lavt varmetap (iht. DS 452)
  • Minimal risiko for legionella og bakteriedannelse

Vil du vite mer?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App

Se hele produktbrosjyren

VANNVARMERE TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skulle det være behov for store mengder varmtvann, f.eks. i en fleretasjes bygård, kan du regne med Redan. Våre standard vandvarmere til flerfamilieboliger har kapasitet til å forsyne opp til 110 leiligheter og er like energieffektive som de er driftssikre. Vannvarmerne er utviklet til bruk på fjernvarmenettet og leveres monteringsklare til å henge på veggen. XBS løsningene er med rustfri stålloddet veksler til områder med særlige materialekrav.

Akva Therm 22 /Akva Therm 22 XBS
Fullisolert vannvarmer til 5-25 leiligheter

Kontakt oss