Effektivisering og standardisering med Canes Prefab AS

Canes Prefab AS prefabrikkerer VVS-løsninger for det norske markedet som er både er prisgunstig og tidsbesparende – og gir mindre avfall på byggeplass

Komplette prefabrikkerte tekniske sentraler
Denne produktgruppen omfatter alt fra varme- og kjølesentraler, tappevannsentraler, shungrupper og fordelerstokker til mobile enheter. Alle tekniske sentraler blir skreddersydd til hvert enkelt prosjekt, noe som sparer tid for rørlegger ved bygging av teknisk rom. Ved bruk av prefabrikkerte sentraler i teknisk rom, reduseres risikoen både for feil og overforbruk av timer. Bruk av modell fra oss vil bedre både prosjekteringen og redusere timeforbruk ytterlige ved montasje i teknisk rom. Alt er på plass og godt merket slik at det nesten er umulig å gjøre feil.

Sentraler i 3D klar for BIM
Vi lager 3D-tegninger av alle tekniske sentraler vi produserer, der kunden godkjenner tegningen før produksjonsstart. Slik sikrer vi at alle kunder får nøyaktig det produktet de forventer. 3D-tegningen benyttes også som produksjonsunderlag, og bidrar til økt kvalitet og effektivitet i produksjonen.

Store besparelser
Vår kunde VoldenTollefsen har så langt i 2020 bygget 4 tekniske rom med prefabrikkerte løsninger fra oss. Daglig leder Christer Volden har regnet ut at de har en besparelse på 32,9 % på et medium stort teknisk rom. Er det tekniske rommet av større størrelse, blir det desto høyere besparelse. Les hele saken i VVS Aktuelt

Skreddersydde VVS-skap – Plassbesparende og brukervennlige
Våre prefabrikkerte teknikkskap leveres ut fra kundens spesifikasjoner og behov. Dette kan være tekniske skap i enebolig, rekkehus, leilighetsbygg og forretningsbygg. Skapene leveres monteringsklare på byggeplass, som sikrer optimal planlegging og minimaliserer installasjonstiden.

Alt er samlet i ett skap, ikke flere forskjellige, noe som sparer tid og mye plass. Samtidig har vi fokus på fornuftig komprimering av innholdet for å minimere skapstørrelsen.

3D-modeller minimerer risiko og skaper forutsigbarhet
Skapene blir 3D-tegnet etter spesifikasjon, deretter godkjent av kunden. Slik minimeres risikoen for uforutsette hendelser underveis. Canes Prefab AS legger dermed til rette for effektivisering, nøyaktighet og full kontroll på artikler, fra kundebehov til levering og oppfølging.

3D-modellene klargjøres for BIM, og kobles med internt ERP system. Her er vi i full gang med å digitalisere underlaget. Når underlaget er klart, vil nøyaktigheten øke og tid til utarbeidelse av tilbud reduseres kraftig.

Canes Prefab AS satser fremover
Vi har effektivisert og forbedret både produksjon og produkter, og satser nå videre for å effektivisere våre kunders hverdag. Vi har mye erfaring og kunnskap om tekniske løsninger som fungerer, og vi ønsker å være en aktiv sparringpartner for å komme frem til best mulig resultat. Intet er for komplekst eller for enkelt for oss!