FDV-dokumentasjon

Tekniske sentraler

For tekniske sentraler, som er utarbeidet etter kundenes preferanser, utarbeides det ikke egne FDV. Her oversendes nødvendige dokumenter som er oversendt til oss fra leverandør, ved levering av produktet.

Tekniske skap

For skap er det utarbeidet generelle FDV som inneholder dokumentasjon på deler i skapet, samt veiledere for service av disse. Merk at disse kan inneholde deler som ikke er brukt i skap, og som kan avvike med bakgrunn i valg kunden har foretatt i prosjektering samt kundetilsendte deler. Det stilles krav til oppfølging og dokumentasjon på service ved en eventuell reklamasjon. Det ligger ved eget ark som skal fylles ut og sendes inn ved montasje, samt skjema for logg av service i skap. Det forutsettes at en god vannbehandling av anlegget er til stede og kan dokumenteres. Dersom dette ikke kan dokumenteres, kan det få konsekvenser for garantiansvaret til Canes Prefab AS.

Generell FDV skap