Høy effektivitet og kortreist kvalitet i prestisjeprosjekt på Tasta.

I Eplestien like ved Tasta Senteret bygger Ineo Eiendom bærekraftige og arkitekttegnede boliger i massivtre. Totalentreprenøren som står for utførelsen av prosjektet er Sola Bygg AS, som har levert totalentrepriser for boliger, skoler, idrettshaller og forretningsbygg siden 2018.

Canes Prefab AS har, i samarbeid med Unopax og kunde Simex Rør AS, levert komplette prefabrikkerte sjakteskap med rørføring, teknisk vekslermodul med tappevann og varmefordelere, samt integrert toalettsisterne. Alt er komplett i en enhet, levert monteringsklart på byggeplass. Se monteringsvideo her.

Godt fornøyde med tidsbesparende installasjon.
Fra venstre: Gaute Brandeggen (prosjektleder Simex rør), Skjalg Lima (daglig leder Simex rør) og Andrius Draugystes, rørlegger Simex rør)

Løsningen er optimal for effektivisering på byggeplassen. Ved å levere prefabrikkerte løsninger vil rørleggeren bruke mindre tid på både montering og logistikk, og det vil bli mindre avfall. Dessuten testes systemene før de blir levert, for å minimere risikoen for feil. Daglig leder i Simex rør AS, Skjalg Lima, forteller at han er meget fornøyd med produktet, og at installasjonen går over all forventning. Én rørlegger monterer, isolerer og kobler til hvert skap med sjaktløsning på en time!

Den tekniske løsningen
Teknisk modul i skap er Canes Prefab AS sin PRE-XV 3-rørsmodul med tappevannsveksler. Modulen er tilpasset til nyutviklet sjakteskap fra Unopax, som har eget rom for gjennomføring av alle sjakterør til VVS: Kaldsvannsforsyning, sprinkler, avløp og varme tur/retur. Alle koblinger ligger på innside av skapkasse og er derfor lekkasjesikret.

Canes Prefab AS Pre-XV unit, er en komplett enhet for distribusjon av gulv-/radiatorvarme, varmt og kaldt tappevann i en bolig/leilighet. Enheten kan leveres etter behov når det gjelder antall varmt- og kaldtvannsuttak samt uttak for varmesystemer. Enheten har en innebygd varmeveksler for produksjon av VV, hvor varmen hentes fra varmeanlegget. Pre-XV brukes fortrinnsvis i byggingen av nye leiligheter/boliger. Varmeveksleren benytter byggets varme-/fjernvarmeanlegg, til VV-produksjonen, noe som betyr at det tradisjonelle distribusjonssystemet for tappevann utgår.

Ett 3-rørssystem vil gi kostnadsbesparelser i form av enklere infrastruktur. Det er vært å merke seg at løsningen kan tilpasses alle systemer, også 5-rørssystemer og enkel tappevannsløsning.

Lokal produksjon og tilgjengelig kompetanse
En stabil og tilgjengelig produksjon i Norge har blitt enda viktigere under pandemien. Flere kunder opplever fordelene med en sikker leveranselinje og tilgjengelige fagfolk. Vi ser frem til å levere enda flere innovative og spesialtilpassede løsninger i fremtiden!

Kontakt oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende fagprat om ditt neste prosjekt!

post@vvsprefab.no / 960 93 620.

Eller kontakt en av våre selgere direkte:
Odd Johan R Dias – Salgssjef – Tlf: 960 93 617 / E-post: oj@vvsprefab.no
Peri F.B Knutsen – Salg Sør-Norge – Tlf: 960 93 623 / E-post: peri@vvsprefab.no
Frode Haagensen – Salg Midt- og Nord-Norge – Tlf: 932 18 601 / E-post: fh@vvsprefab.no