Høy forutsigbarhet og lavere kostnader med prefabrikkert teknisk rom

Foto: Christer Volden, daglig leder i VoldenTollefsen

VoldenTollefsen er et veletablert og solid rørleggerfirma, som ble etablert allerede i 1886. I dag er de VB-medlem med 30 ansatte og har butikker i Sokndal, Egersund og på Varhaug.

Christer Volden, daglig leder i VoldenTollefsen, er opptatt av kostnadseffektive løsninger og effektivisering på byggeplass. Det falt seg derfor naturlig å utvikle et tett samarbeid med VVS Prefab. I tillegg til å levere prefabrikkerte løsninger til teknisk rom, leverer VVS Prefab fordelerskap og føringsveier, og blir dermed en komplett prefab-leverandør.

Så langt i 2020 har VoldenTollefsen bygget 4 tekniske rom med prefabrikkerte løsninger fra VVS Prefab, bestilt to til og enda flere er på trappene. «Når vi ser svart på hvitt hvilke besparelser det gir, gjør det valget enkelt» sier Volden. Han påpeker også en rekke andre fordeler ved å velge disse prefabrikkerte løsningene:

-Vi regnet ut at vi sparer 32,9 % på medium store tekniske rom. Er det tekniske rommet av større størrelse, blir det desto høyere besparelse.
-VVS Prefab 3D-tegner løsningen etter mål og spesifikasjoner til hvert sted. Slik kan rørleggeren bygge det tekniske rommet på en sikrere måte.
-Liten risiko og høy forutsigbarhet på byggeplass. Når vi har godkjent 3D-tegning og fått utviklet et produkt som er skreddersydd for vårt formål, minimerer vi risikoen for uforutsette hendelser underveis.
-VVS Prefab har direkte dialog med varmepumpeleverandør, som sikrer optimal kvalitet på sluttproduktet.
-Besparelser på fagpersonell. Nøkkelpersoner kan bli fristilt til å gjøre andre ting, noe som igjen bidrar positivt til lønnsomheten i prosjektet.
-Ved å installere teknisk rom tidlig i byggeprosessen, vil vi som rørleggerfirma kunne levere oppvarming av bygget til byggherre gjennom hele oppføringen. Dette er lønnsomt, samtidig som vi får fordelen av å få testkjørt anlegget tidlig.

VVS Prefab 3D-tegner løsningen etter mål og spesifikasjoner til hvert sted. Slik kan rørleggeren bygge det tekniske rommet på en sikrere måte.

VVS Prefabs salgssjef Odd Johan R. Dias takker for tilliten og for et godt samarbeid. «Gode langsiktige kundeforhold er til gjensidig glede og nytte» påpeker han, og forteller at dette gir enda større rom for å tilpasse seg kundenes ønsker og behov.

Foto: teknisk rom i prosjektet i Sandvedhagen med 27 moderne leiligheter. Fra venstre: Stian Helleren (forman), Jone Aase (prosjektleder) og Morten Tengesdal (rørlegger). Foran: Odd Johan R. Dias (salgssjef VVS Prefab)

I tillegg til teknisk rom er det også levert Unopax fordelerskap med teknisk løsning i alle leiligheter på prosjektet i Sandvedhagen. Disse kombinerer en vanntett skapløsning for både innbyggingssisternen til toalettet samt hele vann- og varmefordelingen til leiligheten. Noe som igjen forenkler montering og installasjon av VVS.

Foto: kombiskap/ fordelerskap kombinerer en vanntett skapløsning for innbyggingssisternen til toalettet, samt hele vann- og varmefordelingen til boligen