Sertifisering og godkjenning

Canes Prefab AS skal være den foretrukne leverandøren av våre produkter i Norge. Vi setter kunden i sentrum slik at vi oppnår kundetilfredshet gjennom god kvalitet, riktig pris, riktig løsning og levert som avtalt.

Ved å jobbe aktivt med samarbeid, korte linjer, involvering, fleksibilitet, respekt, høyne kompetansen og konstant drive med forbedringer vil vi drive frem nye prosesser, produkter, markeder og sikre at vi styrker konkurranseevnen i det norske markedet. Se etter muligheter og løsninger som hjelper oss selv og kunden.

«Vi har som målsetning å gi økt verdiskapning og utvikling i bygg og anleggs bransjen gjennom å oppnå en høyere kvalitetsstandard og å behandle kundens krav og behov bedre enn våre konkurrenter, både for våre produkter og vår måte og utføre arbeidet på»

Ledere i Canes Prefab AS skal motivere, utvikle, lytte, lede og være resultatorientert. Holde seg tett på virksomheten og medarbeidere slik at vi kan drive utvikling og skape felles forståelse og engasjement for våres verdier og målsetninger.

Canes Prefab AS skal være distriktets mest attraktive og beste arbeidsgiver. Godt samarbeid  der alle bidrar gjennom alle nivå gir godt arbeidsmiljø.

Code of Conduct: Last ned

Våre verdier:

  • Nyskapende
  • Pålitelig
  • Nærhet til markedet
  • Fleksible
 
Achilles-godkjenning
 
 
 

Achilles sørger for kvalifisert, forståelig og oppdatert informasjon som bidrar til at innkjøpere kan ta bedre beslutninger, og som gir leverandører muligheten til å bli identifisert og plukket ut av de rette innkjøperne. 

Canes Prefab AS er Achilles-godkjent med ID 121160 (se sertifiseringen her).