Referanseprosjekter

Vi har mange fornøyde kunder fra ulike prosjekter gjennom tidene. Under ser man noen av prosjektene. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller om du ønsker kontaktinformasjon til referanseperson.  

AMFI Kanebogen Harstad Bilde: amfi.no

AMFI Kanebogen i Harstad

Kjøpesenteret Amfi Kanebogen har et totalareal på 30.000 kvm hvorav 20.000 i butikkareal, 430 gratis parkeringsplasser og, per april 2017, 60 butikker. (Ref: http://www.amfi.no/kjopesentre/amfi-kanebogen/om-senteret/)

Til AMFI Kanebogen i Harstad har vi levert en prefabrikkert varmesentral

Eidsvågneset park i Bergen. Illustrasjon: En til En arkitekter as

Boligblokker – Eidsvågneset Park i Bergen

Eksklusive selveierboliger plassert ytterst ned mot sjøen på Eidsvågneset, flott plassert på ulike nivåer i terrenget. Spennende villapreget arkitektur, og med kvaliteter som tilfredsstiller den kresne.

Til dette prosjektet har vi levert prefabrikkerte kombiskap tilpasset den enkelte leilighet, med fordeling av både varme og tappevann.

I tillegg har vi prefabrikkert den tekniske varmesentralen som fordeler varmen til alle boligene via kombiskapene. Varmen hentes fra en varmepumpe med el-kjel som spisslast.

Eiganes Holberg i Stavanger. Illustrasjon: aton.no

Eiganes Holberg i Stavanger

Blokk med attraktive leiligheter på Eiganes i en av de frodigste bydelene i Stavanger. Her er mange flotte parker, turstier og rekreasjonsområder omkranset av nydelig villabebyggelse.

Vi har levert prefabrikkerte kombiskap med tappevanns- og varmefordeling, vannmengdemåler og energimåler. Skapene er tilpasset hver leilighet.

Øya Lervig brygge i Stavanger. Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter

Øya Lervik Brygge i Stavanger

Dette er et stort leilighetsprosjekt med høy standard og flott beliggenhet i østre bydel i Stavanger.

Her har vi levert prefabrikkerte kombiskap med VV-produksjon, gulvvarme, romtermostater, fordeling og energimåler. Alt tilpasset hver enkelt leilighet. Vi utførte også innreguleringen av hvert enkelt skap.