S22

S22

HOT FACTS

  • Supereffektiv platevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
  • Energieffektiv pumpe til bruksvannsirkulation og varme
  • Leveres med værkompensering iht. DS 469
  • Høy virkningsgrad og presis regulering av varmen med innebygd Danfoss ECL automatikk for optimal utnyttelse av energi
  • Rørtilslutning opp eller ned

Vil du vite mer?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App

Se hele produktbrosjyren

UNITS DIREKTE ANLEGG TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skal du levere både varme og varmtvann til større bygninger som bygninger i flere etasjer eller skoler og institusjoner, oppholder Redans fjernvarmeunits med blandesløyfe kravene. Vår standardserie for direkte anlegg til flerfamilieboliger har løsninger opp til hhv. 15, 28 og 60 leiligheter, men kan naturligvis tilpasses individuelle behov, både mht. antall leiligheter og rørisolering. Men også når det gelder den elektroniske styring av bruksvann og varme. I flere varianter kan rørtilslutning gjøres fleksibel opp eller ned.

S 22
Fjernvarmeunit for varme og varmtvann til direkte anlegg med blandesløyfe, til mindre bygninger samt boligblokker med opp til 15 leiligheter. Isolert iht. DS 452

Kontakt oss