Samler all salgskraft på prefabskap og utvider til Norges beste garantiordning

Gjennom en virksomhetsoverdragelse samler Canes og partnerne i Canes Prefab AS all salgsstyrke i felles avdeling.

Etter en vellykket fusjon mellom Canes og Canes Prefab AS tar selskapene nok et steg for å styrke virksomheten. Fra 20. oktober inngikk de tidligere selgerne i Canes Prefab AS i salgsstaben hos Canes.

For å være bedre rustet til å dyrke egne spesialfelt deler nå Canes og Canes Prefab AS oppgavene mellom seg. Gjennom en virksomhetsoverdragelse går selgerne, som tidligere var en del av Canes Prefab AS, over til sine nye kollegaer i Canes. Dermed kan teamet i Canes rendyrke salg av prefabskap og -sentraler mot rørleggere, mens Canes Prefab AS holder fokus på produksjon og produktutvikling av disse. Videre slippes ny produktstandard i markedet ved at det utvides til hele 7 års garanti på prefabrikkerte skap og sentraler. Denne standarden vil gjelde for bestillinger fra og med november 2021.

– Canes Prefab AS er mye større enn oss på prefabrikering av skap. Derfor flytter vi produksjonen over til dem, mens vi i Canes kan rendyrke vår rolle som distributør, sier daglig leder i Canes, Erik Try.

Bedre produksjon, bedre salg
Både ved Canes og Canes Prefab AS ser de nye muligheter ved denne arbeidsfordelingen. Daglig leder ved Canes Prefab AS, Per Varhaug, mener det vil generere ytterligere vekst, og styrke deres posisjon i Norge. – Istedenfor å være konkurrenter, vil vi nå forsterke hverandre, vokse og ta markedsandeler i VVS-segmentet ved å være i stand til å levere et komplett kvalitetstilbud. Vi gleder oss til å knytte virksomhetene tettere, da vi har stor tro på synergiene dette vil gi oss og kunder i fremtiden, sier han.

Om Canes AS
Canes AS er en helnorsk leverandør som leverer løsninger innen VVS og komfortgulv. Med 20 års erfaring og et komplett sortiment tilbyr vi lett tilgjengelig kvalitet, som alltid er på lager. Vi håndterer alt fra prosjektering og skreddersøm til ferdig produkt. Vår visjon er å være rørleggerens og entreprenørens beste samarbeidspartner og problemløser.

Om Canes Prefab AS
Canes Prefab AS leverer prefabrikerte fordelerskap, sentraler og rørgater til det norske markedet. Selskapet ble startet i 2014, og har eiere og ansatte som sitter på en unik kompetanse innen design, produktforståelse, markeds- og produksjonskunnskap. I dag består Canes Prefab AS av 31 ansatte, og hadde en omsetning på 63 millioner kroner i 2020 med et solid positivt resultat.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Erik Try, daglig leder, Canes
erik@canes.no
Tlf 91 33 22 50

Simen Andresen, fagansvarlig Canes
simen@canes.no
Tlf 93 41 44 94

Per Varhaug, daglig leder, Canes Prefab AS
pv@vvsprefab.no
Tlf 90 59 93 63