Service

VVS Prefab AS har en egen serviceavdeling som gir service på produkter produsert av oss. Dette gjøres av egne ansatte eller gjennom ett nettverk av samarbeidspartnere, som har gjennomgått opplæring av våre produkter. Ved behov for service eller reklamasjon rettes det en henvendelse til oss gjennom egen epostadresse. Ved service er det viktig å gi mest mulig korrekt informasjon. Da gjerne med bildedokumentasjon av produktet og plasseringen (oversiktsbilde), type produkt med beskrivelse av hva som ønskes service på. Epost sendes direkte til serviceansvarlige eller på post@vvsprefab.no. Merk epost med «Service».

Reklamasjon

Ved reklamasjon brukes det eget skjema som kan lastes ned i linken under. Skjemaet fylles ut i sin helhet, med informasjon og beskrivelse av hva det reklameres på. Sammen med skjemaet tas det bilder av produktet som det reklameres på i detalj og oversikt. I skap vil det være en QR-kode eller nummer som også noteres ned. All denne informasjonen sendes inn til epost reklamasjon@vvsprefab.no. Saken vil da få ett eget saksnummer som vil følge saksgangen videre. Det kan bli bedt om ytterligere informasjon ved behandling av reklamasjonen og krevd dokumentasjon for at service og vannkvalitet er ivaretatt.

Salgsbetingelser

Reklamasjonsskjema