Vi lager rørgater etter ønske og mål

Vi prefabrikkerer horisontale og vertikale føringsveier. Disse er i hovedsak til bruk for hovedføringer i sjakter og korridorer, men kan også benyttes på andre arbeidsområder blant annet i kulvert. De tekniske føringsveiene består av et rammeverk, der de tekniske fag har avsatt områder for sine tekniske føringer, og der det monteres rør, kanaler og kabelstiger etter ønske. Mål på produktene tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dette er spesielt gunstig å bruke i bygg med gjentakelser av rom, slik som kontorer. For entreprenører som leverer alle fag, vil dette bidra til å redusere installasjonskostnadene i korridorer og sjakter.

Vi kan levere både horisontale og vertikale rørgater med blant annet sprinkler, kabelgater, KV, VV, avløp, varme tur/retur, pipeelementer, VV-sirkulasjon med mer.

Kontakt oss