VVS Prefab leverer prefabrikkerte løsninger til settefiskanlegg

VVS Prefab leverer prefabrikkerte løsninger til Dåfjord settefiskanlegg i Karlsøy, nord for Tromsø. Fiskeoppdrett er en næring som vil representere stor verdiskapning for Norge fremover, noe som gjør dette prosjektet ekstra spennende.

Leveransen består av tre sentraler: en varmesentral og to tappevannsentraler.

Varmesentralen får energi fra en ekstern varmepumpe. I tillegg har sentralen en innmontert elektrokjel for å løfte temperaturen ytterligere. Elektrokjelen er kundetilsendt. Fordelingskursene går både til aerotempere, radiatorer, gulvvarme og forvarming tappevann. Alle rørene er av syrefast 316 kvalitet.

Bildet viser den minste tappevannsentralen i vår leveranse

Begge tappevannsentralene er bygget opp likt, og består av beredere, ekspansjonskar, blandeventil og nødvendige komponenter for varmtvannsirkulasjon.

Besparelser for oppdragsgiver
Bravida i Tromsø har hatt store besparelser ved å bruke oss. Vi takker oppdragsgiver for tillitten, og ser frem til et videre samarbeid og gjensidig verdiskapning.

VVS Prefab satser fremover
Vi har effektivisert og forbedret både produksjon og produkter, og satser nå videre for å effektivisere våre kunders hverdag. Vi har mye erfaring og kunnskap om tekniske løsninger som fungerer, og vi ønsker å være en aktiv sparringpartner for å komme frem til best mulig resultat. Intet er for komplekst eller for enkelt for oss!