Canes Prefab AS leverer til NyeSUS – Norges største byggeplass!

Med nytt universitetssykehus sikres framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland. Første byggetrinn skal stå klart i 2024. De fleste av kontraktene som er lyst ut i anbudsprosessen, er vunnet av selskaper på Nord-Jæren. Dette er i tråd med kontraktstrategien som styret i Helse Stavanger vedtok for å bidra til regional verdiskaping. Rørentreprenør Sig. Halvorsen har inngått en avtale med NyeSUS til 265 millioner kroner, og de har valgt å bruke Canes Prefab AS som en av sine underleverandører.

-At rørentreprenør Sig. Halvorsen velger å bruke en lokal leverandør til prosjektet, er noe vi i Canes Prefab AS er glade og stolte over. Med vår produksjon på Bjerkreim sikrer vi kortreist produksjon og lett tilgjengelig kompetanse. Canes Prefab ASs salgssjef Odd Johan R Dias og leder for prosjektavdelingen Ernst M. Jensen står for forhandlingene for Canes Prefab AS, og forteller entusiastisk om prosjektet: -Vi prefabrikkerer og leverer tekniske sentraler for varme og kjøling, en kontrakt på 5-7 millioner kroner med innløste opsjoner. Dette er en stor ordre for Canes Prefab AS, og vi skal ikke se bort ifra at det kan komme flere løsninger fra oss på dette prosjektet. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med Sig. Halvorsen og NyeSUS!

Jan Erik Ommundsen, prosjektleder NyeSUS for rørentreprenør Sig. Halvorsen, er godt fornøyd med å bruke prefabrikkerte løsninger i prosjektet, og forteller at det er både lønnsomt og tidsbesparende, minimerer risikoen for feil og reduserer avfall på byggeplassen. -Vi ser frem til å bruke Canes Prefab ASs løsninger både i dette prosjektet og andre prosjekter i fremtiden, bekrefter Ommundsen. Med seg til å styre NyeSUS for Sig. Halvorsen har Ommundsen med seg Frode Horpestad og Lars Oftedal. De regner med å sysselsette 25-30 personer allerede fra sommeren 2021. En viktig og gledelig verdiskapning i en krevende tid!

Jan Erik Ommundsen, prosjektleder Sig. Halvorsen og Odd Johan R Dias, salgssjef Canes Prefab AS foran NyeSUS