VVS Prefab og Canes inngår partnerskap

Etter en betydelig økning i forespørsler og salg av prefabrikkerte VVS-løsninger, har Canes kjøpt seg inn med 50 % i VVS Prefab. Canes og VVS Prefab vil fortsette som to separate organisasjoner, men vil vi nå forsterke hverandre, vokse og ta markedsandeler i VVS-segmentet.

Begge selskaper har over tid sett etter mulige samarbeidspartner, for best å kunne dekke nye og eksisterende kunders behov. Samarbeidet skal sikre kvalitetsleveranser til markedet i tiden som kommer. Canes vil flytte produksjonen av prefabrikkerte skap til VVS Prefabs produksjon på Bjerkreim, og vil med dette kunne rendyrke sin rolle som importør og direkteleverandør.

VVS Prefab er den bedriften som er lengst frem i utviklingen av prefabrikkerte løsninger i Norge i dag, og vil fortsette å levere høykvalitetsløsninger som tidligere. Produksjon og administrasjon vil fortsette som før, men en styrket salgsorganisasjon vil gi en økt effekt, samt legge grunnlag for videre vekst og utvikling.

Første møte med hele salgsteamet i VVS Prefab og deler av Canes’ salgsteam. Fra venstre: Erik Nilsen, VVS Prefab, distriktsansvarlig Vestlandet, Jan Roger Skomakerstuen, Canes, Prosjektering, John-Are Hestnes, Canes, Nord-Norge, Peri Folke Knutsen, VVS Prefab, Sør-Norge, Thomas Ellingsen, Canes, Østlandet, Sondre Try Aagesen, Canes, Salgsansvarlig, Frode Haagensen, VVS Prefab, Midt- og Nord-Norge, Erik Dahl Jensen, Canes, Salg Varmeavgivere, Robert Moland, Canes, Vest-Norge, Odd Johan R Dias, VVS Prefab, salgssjef. Resten av salgsteamet til Canes finner du her.

Synergier for fremtiden
VVS Prefab og Canes vil ha fokus på et godt og tett samarbeid, og spesielt jobbe opp mot store prosjektkunder som en totalleverandør av skap, tappevann, alupex og gulvvarme. Både hos Canes og VVS Prefab er det stor glede over at de to selskapene knyttes tettere sammen, og de synergiene dette vil gi i fremtiden.

Fornøyde med nytt samarbeid og styrkede salgsorganisasjoner:
Odd Johan R Dias, salgssjef i VVS Prefab og Sondre Try Aagesen, salgsansvarlig i Canes

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Per Varhaug, daglig leder, VVS Prefab
pv@vvsprefab.no
Tlf 905 99 363

Erik Try, daglig leder, Canes
erik@canes.no
Tlf 913 32 250